УСЛУГИ

Охрана със СОТ

 • 45 автопатрула на територията на България
 • 3 мин средно време за реакция от въоръжени автопатрули
 • модерен 24-часов национален оперативен център за приемане и обработка на сигналите
 • осигурен достъп до мобилно приложение на клиентите
 • материална отговорнот при нанесени щети

 

За осигуряване охраната на обектите ние разполагаме с модерен  национален дежурен център, където се извършва денонощно наблюдение (мониторинг) и  координиция на реакцията на автопатрулите. Всички патрулни автомобили разполагат с GPS  устройства за проследяване, както и устройства, посредством които сигналите от обекта постъпват, както в оперативния център, така и в партулните автомобили, което гарантира бърза и адекватна реакция.
 

Операторите в центъра поддържат постоянна разговорна връзка с автопатрулите. Това им позволява да ръководят пряко екипите за реагиране и да осъществяват необходимата комуникация с клиентите на територията на цялата страна.

Фирмата разполага със собствени технически екипи, специализирани в бързо и висококачествено изграждане на системи  за охрана, според спецификата на охранявания обект и нуждите на клиента.

Физическа охрана

 • Въоръжена и невъоръжена охрана
 • Висококвалифициран и добре обучен персонал
 • Услугата е достъпна на територията на цялата страна.

Физическата охрана, осъществявана от Алфа Секюрити , отговаря напълно на изискванията на Закона за частната охранителна дейност.

Фирмата разполага с изградена елитна охранителна структура, покриваща територията на цялата страна, с прецизно подбрани охранители, обезпечени с униформи, екипировка и помощни средства.

Организацията на охраната на всеки обект, се извършва  на база извършено предварително охранително обследване, оценка степента на риска и план за охрана.“.

За постигане на най-високо ниво на сигурност Алфа Секюрити ползва разумно съотношение между физическо присъствие и техническо оборудване на обектите. По такъв начин човешкия фактор се съчетава с най-новите, високо ефективни технологии за охрана, видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Осъществява се непрекъснат контрол на охранителния състав, чрез система „Бодрост“,

Осигурена  и непрекъсната връзка с националния ни дежурен център, като при критични ситуации, към обекта може да бъде насочен и автопатрул.

Технически решения

 • Проектиране и изграждане на сигнално-охранителни системи
 • Проектиране и изграждане на видеонаблюдение
 • Проектиране и изграждане на системи за пожароизвестяване
 • Проектирине и изграждане на системи за контрол на достъпа
 • Окабеляване, изграждане на слаботокови инсталации
 • Услугата е достъпна на територията на цялата страна.

Проектът на системите за сигурност е ключов елемент за постигане на желаните цели и висока степен на ефективност. Правилният подбор на техническите средства  и изграждането на охранителните системи са в основата за успешна реализация на проекта.

Алфа секюрити предлага проектиране,  монтаж и поддръжка на сигнална и охранителна техника, пожароизвестяване, видеонаблюдение, компютърни мрежи и комуникационни  системи, като осигурява гаранционно и следгаранционно обслужване.

Персонална охрана

 • Персонална защита, която гарантира спокойната работа, пътуване или забавление на клиента и осигурява дискретност и свобода на действие.

Услугата лична охрана включва изпълнението на комплекс от мерки, стъпки и мероприятия целящи защита на живота, здравето и сигурността на клиента.За реализацията на охранителната дейност Алфа Секюрити използва специално обучени служители, притежаващи значителен опит с доказани индивидуални качества в тази област. Всички мерки за безопасност, осигуряващи лична охрана, биват индивидуални изготвени и представляват конфиденциална информация.

Персоналната охрана се осъществява предимно на територията на Пловдив, а в случай на необходимост и на територията на цялата страна.

Видеонаблюдение

 • Специализиран софтуер с нива на сигурност
 • Мобилно приложение
 • Автоматизиране на процесите

Компанията ни разполага с модерен денонощен оперативен център, оборудван с най-новите технологии, за своевременна обработка на сигналите.

Видеонаблюдението е подходящо както за обекти с покрит от детектори периметър, така и за обекти, в които за получаването на алармен сигнал се разчита на паник бутон и изградената вътре в сградите и помещенията сигнално-охранителна система.

Реакцията на получените сигнали се извършва от автомобилния патрул, тъй като контролът им се осъществява чрез GPS системи.

Фирмата извършва денонощен мониторинг на статуса на всяка една от камерите,  като при липса на към обекта се насочвата за реакция  автопатрули.

Мероприятия

 • спортни мероприятия
 • концерти
 • културно-масови мероприятия
 • изложби

Охраната на  масови мероприятия включва комплекс от действия  по осигуряване на реда и сигурността преди, по време и след провеждане различни спортни и културно масови мероприятия, изложби, концерти и др.

Служителите на отдела са преминали специално обучение и постоянно усъвършенстват своите умения с участието си и в специализирани курсове по физическа, стрелкова и тактическа подготовка.